Privacy Statement

Privacy statement

Inleiding
De missie van CityKids is: “Het bieden van kwalitatief hoogwaardige zorg voor cliënten met een beperking en/of een verpleegkundige zorgvraag en richt zich daarbij op het creëren van een veilige en warme omgeving waarin cliënten maximale kansen krijgen zich te ontwikkelen.” _
Daardoor kunnen zij later hun eigen leven zoveel mogelijk zelf vormgeven en meedoen in de maatschappij. Wij hebben een maatschappelijke verantwoordelijkheid naar onze cliënten, medewerkers en betrokkenen. CityKids zet zich dan ook in om de persoonlijke levenssfeer en privacy van onze cliënten, medewerkers en andere bij de zorg betrokken mensen te beschermen. We begrijpen dat persoonsgegevens meer zijn dan alleen maar gegevens van betrokkenen. Daarom spelen we actief in op de invoering van scherpere privacyregels, zodat we nu én in de toekomst voldoen aan de geldende wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van de privacy.

Privacy statement
Dit privacy statement is bedoeld voor betrokkenen. CityKids geeft hiermee richting aan privacy en laat zien dat zij de privacy waarborgt, beschermt en handhaaft. Kortom: CityKids vindt jouw privacy belangrijk. We leggen in ons privacy statement uit hoe we met (bijzondere) persoonsgegevens omgaan.

Wat zijn persoonsgegevens?
Het begrip ‘persoonsgegevens’ staat voor alle informatie over jou aan de hand waarvan CityKids u kan identificeren. U kunt hierbij denken aan uw naam, geboortedatum en adres. Maar ook aan een foto of e-mailadres. Bijzondere persoonsgegevens zijn gegevens die iets zeggen over uw gezondheid of beperking.

Van wie verwerkt CityKids persoonsgegevens?
CityKids verwerkt de persoonsgegevens van mensen met wie zij direct of indirect een relatie heeft. CityKids verwerkt persoonsgegevens van cliënten, medewerkers en andere betrokkenen.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van mijn persoonsgegevens?
CityKids is verwerkingsverantwoordelijke en dus verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

Waarvoor verwerkt CityKids persoonsgegevens?
CityKids verwerkt persoonsgegevens voor verschillende doelen. Deze doelen zijn hieronder kort beschreven:

(Zorg)overeenkomst
CityKids kan uw persoonsgegevens verwerken omdat zij een met u gesloten overeenkomst moet uitvoeren. U kunt hierbij denken aan de zorgovereenkomst, maatwerkovereenkomst of overige diensten.

Relatie met jou aangaan en onderhouden
Als u bij ons betrokken wil zijn, hebben wij persoonsgegevens van u nodig. Bijvoorbeeld uw naam en contactgegevens.

Nieuwe zorgvormen, producten en diensten
We kunnen uw gegevens verwerken voor promotie- of marketingdoeleinden. Bijvoorbeeld om u te informeren over nieuwe zorgvormen, producten of diensten of om beter op uw wensen in te spelen.

Wettelijke verplichtingen
Soms is CityKids wettelijk verplicht om uw gegevens te verwerken. Deze verplichtingen staan bijvoorbeeld in de belastingwetten.

Kwaliteitsverbetering
CityKids streeft altijd naar kwaliteitsverbetering. Daarbij hebben we uw input nodig. Om uw input te kunnen ontvangen is het soms nodig om uw gegevens te verwerken, bijvoorbeeld bij het uitvoeren van een tevredenheidsonderzoek, een audit- of een prismaonderzoek.

Administratie
CityKids is verplicht een gedegen administratie te voeren. Daarvoor is het noodzakelijk om uw gegevens te verwerken, bijvoorbeeld wanneer u zorg ontvangt van CityKids of diensten levert aan CityKids.

Verwerkt CityKids ook bijzondere persoonsgegevens?
Ja, CityKids verwerkt ook bijzondere persoonsgegevens. Echter, CityKids verwerkt van betrokkenen in beginsel geen bijzondere persoonsgegevens. Wanneer het in een specifiek geval toch noodzakelijk is om bijzondere persoonsgegevens van een betrokkene te verwerken, zal CityKids dat alleen doen als dat in overeenstemming is met de geldende wet- en regelgeving.

Hoe gaat CityKids met jouw persoonsgegevens om?
CityKids bewaart uw persoonsgegevens zorgvuldig, niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn verwerkt en conform de daarvoor geldende wet- en regelgeving. Binnen CityKids mogen medewerkers alleen uw persoonsgegevens verwerken als dat noodzakelijk is voor de uitvoering van hun werkzaamheden. De medewerkers van CityKids hebben allemaal een geheimhoudingsplicht.

Met wie deelt CityKids jouw persoonsgegevens?
CityKids werkt samen met andere dienstverleners, bijvoorbeeld andere zorgaanbieders. Soms is het voor CityKids noodzakelijk om uw persoonsgegevens te delen met deze dienstverleners. CityKids doet dit alleen als dat in overeenstemming is met het doel waarvoor zij uw gegevens heeft gekregen. Ook kan het zijn dat we door overheidsinstanties of andere partijen wettelijk worden verplicht om uw gegevens af te staan. We delen dan alleen de strikt noodzakelijke gegevens.

Cookies
Op onze website (www.citykids.nl) wordt gebruik gemaakt van cookies. Ook via derden die door ons zijn ingeschakeld worden cookies geplaatst.
Wanneer u onze website voor het eerst bezoekt, wordt er een mededeling getoond waarin wij u uitleggen waarom wij cookies gebruiken. Uw verder gebruik van onze website vatten wij op als toestemming voor dit gebruik van cookies.
Het staat u vrij om cookies uit te schakelen middels uw browser. Houd er wel rekening mee dat het mogelijk is dat onze website dan niet meer optimaal werkt.
Met derden die cookies plaatsen hebben wij afspraken gemaakt over het gebruik van de cookies en applicaties. Toch hebben wij geen volledige controle op wat de aanbieders van deze applicaties zelf met de cookies doen wanneer zij deze uitlezen. Voor meer informatie over deze applicaties en hoe zij met cookies omgaan, zie graag de privacyverklaringen van deze partijen (let op: deze kunnen regelmatig wijzigen).

Google Analytics
Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken. Wij hebben een bewerkersovereenkomst met Google gesloten om afspraken te maken over de omgang met onze data. Verder hebben wij Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten, tot slot laten wij de IP-adressen anonimiseren.

WIFI-netwerk van CityKids
CityKids stelt op een aantal locaties een WIFI-netwerk beschikbaar aan cliënten, medewerkers, leerlingen en derden. CityKids bewaart gedurende drie weken de geschiedenis van het internetgebruik van medewerkers. Na deze drie weken wordt dit automatisch verwijderd. CityKids bekijkt deze gegevens niet, tenzij er sprake is van een zwaarwegende reden.

Wat zijn uw rechten?
1  Recht op informatie en inzage
Als u wilt weten welke gegevens we van u hebben, dan kunt u dat aan ons vragen.

2  Recht op correctie/verwijdering
Vindt u dat bepaalde gegevens niet kloppen, dan kunt u een verzoek doen tot wijziging, aanvulling of verwijdering van die gegevens.

3  Recht op beperking
In sommige gevallen kunt u CityKids vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens tijdelijk te staken. Dit kan onder andere in afwachting van een correctieverzoek of de beoordeling van een bezwaar.

4  Recht op bezwaar
U kunt bezwaar maken tegen een bepaalde verwerking van uw persoonsgegevens door CityKids. CityKids zal beoordelen of zij aan uw bezwaar tegemoet kan komen.

5  Recht op overdraagbaarheid
Als u dat wilt dan kan CityKids de door u, aan CityKids verstrekte gegevens, rechtstreeks overdragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke.

Waar kan ik terecht?
Meer informatie over de privacy omtrent de website kunt u vinden op de website CityKids => Privacyverklaring. Ook kunt u contact opnemen met de Functionaris Gegevensbescherming (FG) van CityKids via het emailadres Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. onder vermelding van “FG”. U kunt met de FG ook contact opnemen als je een vraag of een klacht hebt over de verwerking van persoonsgegevens door CityKids.

Kan CityKids dit privacystatement wijzigen?
CityKids mag dit reglement wijzigen. De meest actuele versie is te vinden op de website van CityKids.
Contactgegevens CityKids
https://www.citykids.nl/contact

© 2020 CityKids